Obezite Cerrahisi Psikiyatrik Değerlendirme

Obezite Cerrahisi Psikiyatrik Değerlendirme

Obezite hastalarının sayısının artması; fiziki durum yanında giderek şiddetlenen tıbbi sorunları da beraberinde getirir. Obezite cerrahisi psikiyatrik değerlendirme, kilo verme ameliyatını olan hastalar için gereklidir.

Psikiyatrik değerlendirme içinde;

 • Cerrahi öncesi değerlendirme
 • Ameliyat sonrası yeme problemleri
 • Ameliyat sonrası yeme bozuklukları
 • Obstrüktif uyku apnesi
 • Ameliyat için psikolojik uygunluk
 • Cerrahi sonrası psikiyatrik sorunlar

 • Preoperatif psikososyal değerlendirme

 • Postoperatif psikososyal değerlendirme yapılır.

Yapılan kapsamlı değerlendirmeler neticesinde hem hasta hem tedavi ekibi, ameliyat sonrasında gerekli olacak tüm yaşam tarzı değişiklikleriyle ilgili hazırlıkları yapmak için, bilgi sahibi olur.

Zayıflama Ameliyatı Öncesi Neden Psikolojik Değerlendirme Gerekir?

Bariatrik cerrahi ameliyatı için bir aday iseniz, psikolojik değerlendirme için, bazı araştırmaların yapılması da gerekir. Psikolojik değerlendirmeler, bu tür ameliyat prosedürleri için gereklidir.

Psikolojik değerlendirme için ilk önemli neden; doktor, hemşire ve diyetisyenden oluşan cerrahi ekibin, ameliyat başarılı olabilmesi ve ameliyat sonrasında, yaşam kalitesini yükseltmektir. İkinci olarak sigorta şirketlerinin, obezite cerrahisi onayı alınmadan önce, psikolojik değerlendirme istemeleridir.

Psikolojik Değerlendirme Süreci Nasıl İşler?

Obezite cerrahisine ihtiyacı olan kişilerin %40’lık bir oranının depresyon geçmişi bulunur. Bu yüzden depresyon ilaçları ya da bu konuda danışmanlık ve tedavi alınmış olabilir. Bunun yanında ameliyat sonrasında, hastanın takip edilmesi de vardır.

Değerlendirmeler için;

 • Kişilik testleri

 • Ruh hali envanterleri

 • Ruhsal durum için anketler

 • Psikolojik testler yapılır.

Aynı zamanda ortalama 1 saat içinde yüz yüze bir görüşme de yapılır. Aile fertleri, yakın arkadaşlar da bu görüşmeye dahil edilebilir. Görüşmeler sırasında neden ameliyata ihtiyaç duyduğunuz, varsa psikolojik endişeler, tıbbi endişelerin olup olmadığı, geçmiş yeme alışkanlıkları, aktivite ve egzersiz durumu gibi birçok sorular, bu görüşmelerde konuşularak bir sonuca varılır.

Psikolojik Değerlendirme Süresi Ne Kadardır?

Psikolojik değerlendirme sırasında, ameliyat sonucunu etkileyebilecek; duygusal, psikiyatrik ve bilişsel sorunlar araştırılır. Bunun için klinik görüşmeler, psikolojik testler yapılır.

Ancak gerçekleştirilecek testler ve görüşmeler ışığında, psikolojik değerlendirme süresi hakkında net bir süre vermek doğru değildir. Psikolojik testler ve klinik görüşmeler için, birden fazla seansın gerekli olduğu da bilinmelidir.

Ameliyat Sonrasında Psikiyatrik Sorunlar Oluşur mu?

Obezite cerrahisi psikiyatrik değerlendirme, ameliyat öncesi depresif semptomların, obez korkusu kısa vadeli de olsa ameliyat sonrasında bazı etkilerin olabileceği gösterir. Hastalık öyküsü bulunanlar ve bulunmayanlar arasında kilo kaybı bakımından farklılıklar olabilir. Ancak depresyon ve anksiyetenin, cerrahi ameliyat sonrasında izlenmesi de önemlidir.

Aynı zamanda ameliyat sonrasında alkol kullanımı ya da madde kullanımının olup olmadığını izlemek de önemlidir. Aynı zamanda obezite cerrahisinde; kalp hastalığı ve kanser kaynaklı, uzun vadeli ölüm oranlarında azalma olsa da bariatrik cerrahi hastaları arasında intihar riski de bulunabilir.

Obezite Cerrahisi için Klinik Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Obezite cerrahisinin temelinde, obezite hastalarının ameliyata uygun olup olmadığını belirlemek için klinik değerlendirme yapılması vardır. Klinik değerlendirmede, belli süre bir diyetisyen, hekim, cerrah, psikolog ya da psikiyatrist tarafından, değerlendirmeler yapılır.

Obezite hastasının ameliyat öncesinde, bazı klinik değerlendirmelerden geçmesi ve sonrasında bariatrik cerrahisi ekibi tarafından da değerlendirmeye alınması gerekir. Bunun için cerrahi güvenliğin taranması yapılmalı ve hastanın ameliyat için motivasyonu belirlenmelidir.

Bu değerlendirmeler sırasında;

 • Hastanın öyküsü öğrenilir.

 • Fiziki muayene yapılır.

 • Laboratuvar araştırmaları gerçekleştirilir.

 • Karşılıklı görüşmeler yapılır.

Klinik görüşmeler sırasında hastanın kilo alıp vermede nasıl bir öykü çizdiği öğrenilir. Mevcut yeme alışkanlıkları hakkında bilgiler alınır. Aynı zamanda hastanın bariatrik cerrahi ameliyatını bozabilecek herhangi bir psikiyatrik durum yaratıp yaratmayacağı öğrenilir.

Metabolik ve Farklı Bozukluk Taramaları

Obezite cerrahisine uygun olan tüm hastalarda metabolik ve farklı bozukluk taramaları yapılır. Diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, kalp rahatsızlığı, şeker hastalığı gibi birçok hastalığın taraması, bariatrik ekip tarafından ameliyat öncesinde taranır.

Obezite cerrahisi olacak tüm hastalarda;

 • Temel açlık glikoz testi

 • HbA1c testi

 • Tam kolesterol paneli

 • Karaciğer ve böbrek fonksiyonu

 • Tiroid fonksiyonu testleri yapılır.

Gastrik by-pass ameliyatı olacak obezite hastaları ise bu testlerin yanında B12 vitamini, D vitamini ve multivitamin başlangıç değerlendirmesinin yapılması gerekir. Hastalarda aritmi ve sessiz iskemi taraması (ani kalp ölümü) ile elektrokardiyogram incelemesi yapılmalıdır.

Ameliyat İçin Psikolojik Uygunluk Nasıl Anlaşılır?

Obezite cerrahisi psikiyatrik değerlendirme içinde kişinin psikolojik uygunluk seviyesinin değerlendirilmesi için, bir ya da birkaç seans gerekebilir. Obezite cerrahisinde tüm hastalar, psikolog ve psikiyatrist tarafından değerlendirilmek zorunda değildir.

Ancak kilo kaybına bağlı olarak bazı kritik psikososyal değişiklikler oluşuyorsa, bu değişikliklerin etkisi, ameliyat öncesinde belirlenmeli ve hasta buna göre hazırlanmalıdır.

Kaynak: https://www.dovepress.com/preoperative-psychological-assessment-of-patients-seeking-weight-loss–peer-reviewed-fulltext-article-PRBM

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4743522/

https://www.obesityaction.org/community/article-library/why-is-it-required-to-have-a-psychological-evaluation-prior-to-weight-loss-surgery/

https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.2008.08091327

https://bcmj.org/articles/clinical-assessment-determine-patient-s-suitability-bariatric-surgery

Yorum Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

WhatssApp İletişim

WhatsApp sayfasına yönlendiriliyorsunuz...

Uzmanlarımız size tedavilerimiz hakkında detaylı bilgi verecekler.

  WhatssApp İletişim

  WhatsApp sayfasına yönlendiriliyorsunuz...

  Uzmanlarımız size tedavilerimiz hakkında detaylı bilgi verecekler.